yinthelogo
yinthe

Nieuw Concept!

Maak kennis met het concept: Lifestyle Innovation.

Lekker in je vel zitten, heeft ...... >>


De persoonlijke begeleiding

In mijn baan is de werkdruk dagelijks hoog.  Omdat ik ...... >>


NL

Worstelt u met een conflict, dan kunnen onze mediators voor u optreden als onafhankelijke en onpartijdige gesprekspartners. We zijn getraind in het begeleiden van geschillen en het managen van conflicten.


  ZOEK

Dat wil niet zeggen dat we in de huid kruipen van scheidsrechter of dat we autoritair beslissingen opleggen. Integendeel. We stimuleren u en uw ‘conflictpartner’ om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Mediation: win-win situatie
Conflicten die op deze manier worden opgelost – gezamenlijk en op vrijwillige basis – leveren partijen voordelen op zoals snelheid, kostenbesparing, deskundige begeleiding, een informele procedure en ruimte voor creatieve oplossingen. En dat terwijl de relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Een win-win situatie dus.

Het mediationproces
Tijdens het mediationproces doorloopt u diverse fasen:

‘On speaking terms’
De mediator helpt partijen om de onderlinge communicatie te herstellen of te verbeteren.

De exploratiefase
Relevante feiten en achtergronden worden in kaart gebracht.

De onderhandelingsfase
De mediator stimuleert partijen om oplossingen te bedenken die voor beide partijen acceptabel zijn.

Vaststellingsovereenkomst
Partijen leggen de oplossing vast in een bindende overeenkomst.