yinthelogo
yinthe

Nieuw Concept!

Maak kennis met het concept: Lifestyle Innovation.

Lekker in je vel zitten, heeft ...... >>


De persoonlijke begeleiding

In mijn baan is de werkdruk dagelijks hoog.  Omdat ik ...... >>


NL

Neemt het ziekteverzuim in uw bedrijf toe of  daalt de productiviteit. Een coachingstraject kan uitkomst bieden.


  ZOEK

Relaties herstellen
Barend is directeur van een architectenbureau en vindt dat de mentaliteit binnen zijn bureau drastisch achteruit gaat. De sfeer is om te snijden en hij heeft geen idee waar dit aan ligt. De laatste maanden neemt bovendien het ziekteverzuim toe en daalt de productiviteit. Dit heeft ernstige gevolgen voor de cijfers van het bedrijf. De directeur schakelt Ineke ten Hooven van Yinthe in om de problematiek in het bedrijf te onderzoeken.

Terug naar de kern
Ineke ten Hooven maakt kennis met het architectenbureau en organiseert een bijeenkomst met alle medewerkers. Tijdens de bijeenkomst daagt zij hen uit om hun emoties uit te spreken en het probleem terug te brengen tot de kern. Tijdens de sessie wordt vooral de directeur zich pijnlijk bewust dat zijn manier van communiceren grotendeels de oorzaak is van de problematiek. Problemen in de privésituatie zitten hem dwars en hebben op dit moment hun weerslag op zijn functioneren op het werk.

Drieledige doelstelling
Ineke ten Hooven besluit om samen met Barend te onderzoeken hoe zijn privésituatie zo’n enorme invloed heeft kunnen krijgen op zijn functioneren in het bedrijf. Tijdens dit coachingtraject komt bovendien aan het licht dat de balans tussen werk en privé bij Barend volledig verdwenen is. Hierdoor ontstaan drie doelstellingen: de stress in de privésituatie moet worden gereduceerd, de balans tussen privé en werk moet worden hersteld en tenslotte moet Barend het vertrouwen van zijn werknemers terugwinnen.


Investering voor de toekomst
Het coachingstraject helpt Barend om deze doelstellingen te realiseren. Het hele traject bestaat uit acht sessies van vier uur. Drie maanden na afronding van het traject is de sfeer aanzienlijk verbeterd en is het ziekteverzuim verminderd. De evaluatie toont aan dat deze aanpak voor het bedrijf  een goede investering voor de toekomst is geweest.